Skip to main content

El motiu més obvi per escollir aquest tipus de productes, en el sentit d’obtenir beneficis immediats, és la qualitat i la salut.

En el món de la carn, són animals que viuen al costat de casa i per tant, es redueix , i molt, el temps transcorregut entre la producció i la consumició, per la qual cosa les propietats de l’aliment es mantenen gairebé intactes. Tenim un major coneixement i control sobre la seva procedència.

Apliquem les normatives catalanes sobre producció i benestar animal, aconseguint una millor qualitat i un millor sector primari.

Per tant, existeix una vigilància doble: per part dels organismes regulatoris i per part del consumidor. Tot això es tradueix, en general, en una major aportació nutricional, en més salubritat i en sabors més intensos.

La carn de Girona té una molt bona reputació guanyada amb els anys i això és conseqüència de la feina ben feta per la nostra gent.

La petjada mediambiental

Hi ha motius mediambientals molt importants. Aquest tipus de productes són molt més sostenibles, ja que es consumeixen menys recursos naturals i combustible en el transport. A la llarga, amb el slow food es redueix la petjada ecològica.

Un estalvi econòmic

En principi, menys costos en transport i en intermediaris haurien d’assegurar un millor preu de cara el consumidor.

Imatge de país

El producte de proximitat significa també recolzar econòmicament a l’economia més propera i local i, conseqüentment, al territori en el qual cohabiten consumidors i productors.

Un munt d’ avantatges i cap inconvenient