Skip to main content

Cancel·lació de comandes, devolució i reemborsament.

Amb posterioritat a la confirmació no serà possible modificar ni anul·lar la comanda a través del lloc web, per tant, haurà de posar-se en contacte mitjançant correu electrònic a info@labonacarn.com. En aquest cas, la comanda només podrà ser modificada o anul·lada abans de les 24 hores posteriors, un cop s’hagi pagat a la web.

Si el client vol cancel·lar la comanda abans de les 24 hores, labonacarn procedirà al seu reemborsament.

Un cop transcorregudes 24 hores, i no tenim notícies del client, es procedeix a l’enviament de la comanda. Si per algun o altre motiu arriben productes en males condicions, labonacarn abonarà al client, mitjançant transferència bancària, l’import pagat pel client. L’usuari haurà d’argumentar la mala condició de l’article i ho haurà de comunicar a labonacarn quan rep la comanda defectuosa. Si han transcorregut més de tres hores del lliurament de la comanda i l’usuari no ha comunicat res, labonacarn entén que la comanda estava en les condicions correctes.